Profile

Personal Profile

Name: จะอยากรู้ไปทำไม

Contact: [hidden]

Gender: male

Birthday: 27 Nov 1984

Location: 548/98 ถนนดาวอังคาร4 เขตนัฟโรวิล่า

Website: -

About me: บล๊อคไม่สวย ไม่มีรูป เพราะคนทำมันโง่ แต่เนื้อหาอาจจะห่วยตาม ห้ามว่านะคัฟ